Generator wypowiedzenia OC PPM

Art. 28 ust. 1 Ustawy. Z ostatnim dniem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Art. 28a ust. 1 Ustawy. Z dniem złożenia wypowiedzenia – przy zawarciu podwójnego ubezpieczenia oświadczając, że ww. pojazd jest objęty w tym samym czasie Umową ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawartą w innym Towarzystwie.

Art. 31 ust. 1 Ustawy. Z dniem złożenia wypowiedzenia – w związku z nabyciem pojazdu.